İnsan Kaynakları Politikası;
• Doğru İnsanın Doğru İşte Çalışmasını Sağlamak
• Motive olmuş, Sadık Çalışanlar Yaratmak ve Sürekliliği Sağlamak
• Açık, Etkin İletişim ve Eğitim Ortamı Yaratmak
• Verimliliği Sağlamak
Motive olmuş, Çalışanlar Yaratmak ve Sürekliliği Sağlamak;
Bulunduğu işyerini tamamen benimsemiş, işyerini bir zorunluluk olarak değil, her gün kendini geliştirdiği, yeni bir ders günü olarak gördüğü, bağlı, işyerinin çıkarlarını gözeten, yermeyen, kol kırılır yen içinde kalır mantığı ile çalışan şirketini namusu gibi gören gelip geçici basamak şeklinde görmeden çalışmayı hedefleyen ve bunu prensip haline getiren.
Verimliliği Sağlamak ;
Çalışan personel; sağlanmış olan  imkanları kullanarak ne kadar başarılı olduğunu ölçebilirsiniz. Tüm kaynakları, çevreyi, ilgili etkenleri doğru yerde, doğru zamanda, tam anlamıyla kullanması gerektiğini öğretmeliyiz ki geri dönüşümü hem kendilerine hem de şirketimize faydalı olsun.  Tam olarak yaptıkları işe motive ve kanalize olmalarını anlatılmalıdır.
Eğitim  İlkeleri:
1. Süreklilik
2. Tüm çalışanların etkili katılımı
3. Daha iyilerle yola devam edilmesi
4. Çalışan ve yönetici işbirliği ile hazırlanması
5. Doğru zamanda, doğru insanlara, doğru   eğitimlerin aldırılması
6. Eğitimlerin kurumsal kariyer planı ile uyumlu olması
Doğru İnsanın Doğru İşte Çalışmasını Sağlamak;
Öncelikle keşfedilecek yeteneği olan , bu yeteneğine hakim, eğitime açık, grup çalışmasına katılımcı, bencil duygular taşımayan  dayanışma içinde dinamik, vizyon sahibi, çalışkan, hedefleri olan kişiler aramak
Açık, Etkin İletişim ve Eğitim Ortamı Yaratmak;
İş ilişkilerinde açık olmak, bu ilişki içinde gerekli iletişimi kurmak, ve bunu yaparken belli kurallar ve kaidelerden yola çıkarak, gerekli eğitimi vermemiz karşımızdakine ne istediğimizi tam olarak anlatmamız ve ondan net olarak ne beklediğimizi söylememiz gerek.
Başarı; iletişim ve eğitimdedir. Siz ne kadar eğitirseniz sizin başarınız o kadar yüksek olur.
Verimliliğin yüksek olması için;
* Yeterli özgüvene sahip olmak
* Yapacağı işi anlamak (Not Almak)….
* Hedeflerini belirlemek…
* Organize etmek..
* İşleyiş takibi ve kontrolünü sağlamak
* Hata varsa hatanın nerde olduğunu Sorgulamak
* Zamanı iyi ve koordineli kullanmak